Biznesowy Must Have

Co warto wiedzieć o biznesie i życiu

Przemysł

Jakie korzyści niosą etykiety laboratoryjne?

W nowoczesnym i sprawnie funkcjonującym laboratorium, odpowiednie oznaczenie próbek jest jednym z najważniejszych obowiązków jego personelu. I choć wiążą się z tym określone procedury, to dzięki etykietom, możliwe jest rzetelne oznaczenie wszystkich próbek poddanych badaniu. Na tym jednak zalety tychże etykiet się nie kończą.

Suchy lód? To niestraszne!

Jedną z najistotniejszych zalet etykiet laboratoryjnych, jest ich odporność na niską temperaturę. Większość poddawanych próbek musi przebywać w niskich, a nawet w bardzo niskich temperaturach. W związku z tym etykiety laboratoryjne nie tylko muszą znieść oddziaływanie ujemnych temperatur o wartości -10 do – 20 stopni Celsjusza, ale też powinny poradzić sobie z bliskim sąsiedztwem tzw. suchego lodu, którego temperatura sięga nawet – 80 stopni Celsjusza. To szczególnie istotne ze względu na fakt, że jest on bardzo często wykorzystywany w procesie schładzania próbek!

Trwała przyczepność na powierzchni fiolki

Atutem etykiet laboratoryjnych jest ich długotrwała przyczepność na powierzchniach płaskich i zakrzywionych. Co więcej, etykiety laboratoryjne doskonale utrzymują się na nich w warunkach znacznych różnic temperatur, jak również w obszarze o silnym zawilgoceniu (co pośrednio wynika z różnic w temperaturze otoczenia). Nie należy też zapominać, że niezależnie od tych uwarunkowań, etykiety laboratoryjne utrzymują na swej powierzchni czytelne oznaczenia.

Odporność na działania substancji chemicznych

Zastosowanie profesjonalnych etykiet laboratoryjnych znacznie zwiększa odporność próbki na oddziaływanie niebezpiecznych zjawisk fizycznych. Oprócz bezpośredniego działania wilgoci, doskonale „radzą sobie” one również z kwasami kosmetycznymi, olejami, smarami i niektórymi rozpuszczalnikami. Wrażliwość etykiet na w/w zagrożenia jest wynikową rodzaju zastosowanej etykiety i stężenia substancji aktywnej, która jej zagraża.

Długotrwałość w stosowaniu

Nowoczesne etykiety laboratoryjne nie tylko gwarantują czytelność zapisanych na nich informacji (i to w każdych warunkach otoczenia), ale też charakteryzują się… długotrwałym utrzymywaniem na powierzchni plastiku lub szkła laboratoryjnego. Warto dodać, że większość etykiet doskonale radzi sobie również z dużymi przeciążeniami, występującymi m.in. w trakcie długotrwałej pracy wirówek laboratoryjnych.

Podsumowanie

Zastosowanie etykiet laboratoryjnych, jest gwarancją profesjonalnego odczytania wszystkich znajdujących się na ich powierzchni informacji. Dzięki temu wyniki przeprowadzonych badań są całkowicie zgodne z rzeczywistością.